Beograd, 15. Mart 2021: Šaomi pozdravlja odluku i u potpunosti je zadovoljan naredbom suda od 12. marta, kojom je naložio američkom ministarstvu odbrane da stavi van snage karakterizaciju Šaomija kao kineske komunističke vojne kompanije. Shodno toj odluci, Sud je u potpunosti i sa trenutnim dejstvom uklonio ograničenje izvršnog naloga 13959, o zabrani americkim gradjanima da kupuju i prodaju Šaomijeve hartije od vrednosti.

 

Šaomi ponavlja da je korporacija koja je javna, čijim obveznicama se trguje, korporacija kojom se nezavisno upravlja i koja nudi proizvode široke potrošnje isključivo za civilnu i komercijalnu upotrebu.

 

Šaomi smatra da su odluke o njenom proglašenju kineskom komunističkom vojnom kompanijom proizvoljne i hirovite, sa čim su se sudije složile. Šaomi planira da nastavi da zahteva da sud proglasi karakterizaciju nezakonitom i da je trajno ukloni.

 

Šaomi je mlada i energična tehnološka kompanija. Tokom godina potrošačima širom sveta nudili smo neverovatne potrošačke elektroničke proizvode kao što su pametni telefoni i pametni televizori po prijateljskim cenama. Posvećeni smo saradnji sa našim globalnim partnerima, kako bismo svima na svetu omogućili bolji život kroz inovativnu tehnologiju.

 

Link ka zvaničnom dokumentu:

UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA”