Kako bi se očuvala kulturna blaga u srbiji, i sačuvalo nasleđe pradedova, danas je Ministarstvo za kluturu i informisanje, u saradnji sa kompanijom “Color Media Communications”, organizovalo Online Konferenciju „Dvorci Srbije – zaštita kulturne baštine” sa ciljem podizanja svesti u očuvanju kulturne baštine.

Građani Srbije najpre moraju biti svesni svog kulturnog nasleđa, da bismo ga prezentovali svetu

Na otvaranju konferencije pomoćnica ministra za kulturno nasledje i digitalizaciju u Ministartvu kulture i informisanja Danijela Vanušić navela je da prema poslednjem preseku u Srbiji ima 116 spomeničkih zdanja, od kojih tri četvrtine u vlasništvu države.

“Dve trećine od ukupnog broja objekata nalaze se u dobrom, dok je jedna trećina u lošem ili veoma lošem stanju. Najbolju brigu uživaju spomenici koji imaju opredeljenu, odgovarajuću institucionalnu namenu, što podrazumeva  sredstva za redovno tekuće održavanje”.

Vanušić je navela da će nakon sistematske analize postojećeg stanja Ministarstvo kulture i informisanja u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, pokrenuti inicijativu za održivo upravljanje dvorcima kao kulturnim dobrima, putem razvoja njihovih turističko – ekonomskih potencijala.

Uz Danijelu Vanušoć, na konferenciju su govorili, Ataše za kulturu Francuske ambasade u Srbiji Katrin Fodri, Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, Direktorka Turističke organizacije Vojvodine Nataša Pavlović, Generalna sekretarka Europe Nostre Sneška Quaedvlieg Mihajlović … .

CEO snimak konferencije pogledajte ovde: