Monday, July 15, 2024
HomeTechnolifeDigitalizacija PoslovanjaEfikasnost poslovanja uz eFakture

Efikasnost poslovanja uz eFakture

Ni u jednoj zemlji, kompanije nisu veliki ljubitelji kada država svojim regulacijama uvodi nove obaveze koje mogu da znače dodatne troškove koji su vezani za razvoj novih sistema ili kupovinu novih alata. Što se tiče elektronskog fakturisanja to nije slučaj. Pored toga što država svojim pravilima uređuje ovu oblast prema evropskim standardima, ona zapravo čini ovaj sistem razmene računa izuzetno efikasnim. Možda se čini pomalo utopistički, ali elektronske fakture nam omogućavaju da prema jasno ustanovljenim normama i pravilima međusobno razmenjujemo račune u digitalnom svetu na jedan efikasan način.

Ovim pravilima koji su postali obaveza od 1. januara ove godine, država je zapravo dala zakonski okvir kompanijama da budu efikasnije i sagledaju potencijal koji donosi obavezna digitalizacija. Od 1. januara kompanije su ispunile obavezu da uvedu proces elektronskog fakturisanja u svoje svakodnevne poslove, ali se postavlja pitanje da li su kompanije iskoristile ovu zakonsku obavezu kako bi postale efikasnije. Efikasnost svakako zavisi od rešenja koje su kompanije odabrale u ovom slučaju.

Izuzetno je važno da kompanije sagledaju svoje procese u elektronskom okruženju i da se zapitaju da li, pored ispunjavanja zakonskih normi, ostvaruju još neke benefite kao što su ušteda u vremenu, ušteda u novcu i slično. Iz navedenih razloga kompanija Coming je svoje rešenje za elektronske fakture razvijala drugačijom logikom –  Na prvom mestu je stajala ideja da poslovanje korisnika ovog softverskog rešenja bude efikasnije i brže, a ne da samo po sebi ispunjava zakonsku normu.

Tokom razvoja svog softvera za elektronsko fakturisanje,  kompanija Coming je zapravo analizirala poslovanje velikog broja preduzeća i njihove procese i uspela da u svakom segmentu, pored zakonske obaveze, dodatno ubrza i automatizuje proces izdavanja računa. Razvijanje integracionih komponenti omogućilo je Coming-u da kreira sistem koji obezbeđuje povezivanje korisnika na Sistem elektronskih faktura (SEF). Ovo rešenje pruža mogućnost slanja, prijema, evidentiranja obrade i čuvanje elektronskih faktura, kao i praćenje njihovog statusa i prijem obaveštenja na e-mail korisnika. Pored osnovnih metoda koje pruža Sistem elektronskih faktura, servis nudi dodatne metode, kao što je kreiranje nacrta, naknadno dodavanje priloga i potom slanja fakture.

Imajući u vidu potrebe preduzeća, kompanija Coming je razvila svoje rešenje koje se lako može integrisati sa svim eksternim sistemima koja su nekom preduzeću potrebna u svakodnevnom poslovanju. Ova funkcionalnost doprinela je lakoj integraciji sa ERP sistemima, pri čemu se nakon prijema fakture, faktura dodatno opisuje informacijama koje ne postoje na Sistemu elektronskih faktura, a potrebne su za knjiženje fakture i kao takva, faktura se šalje u ERP, gde se vrši knjiženje.

Kompanija Coming svaki proces digitalizacije sagledava isključivo kao trnasformacioni proces u kojem kompanije imaju priliku da dodatno unaprede svoje poslovanje. Višedecenijsko iskustvo omogućava kompaniji Coming da prepozna tačke u poslovanju koje mogu digitalizacijom da se unaprede. Takođe, imajući u vidu da bilo kakav transformacija zahteva i nova znanja u preduzećima u kojima se transformacija izvodi, Coming sve svoje korisnike temeljno obučava za svaki sistem koji implementira.

UrbanStandard
UrbanStandard
Urban Standard, grupa entuzisata sa ciljem da prenesu neke od interesantnih vesti iz URBANE kulture. Sa osvrtom na muziku, it, ali i zivot oko nas.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Stefan on Dva od jednom
Zorana on USB meda!
Slobodan on Multi mališan!