Monday, May 20, 2024
HomeBlueŠira upotreba mobilnih tehnologija može da poboljša živote građana

Šira upotreba mobilnih tehnologija može da poboljša živote građana


Razvoj mobilnih tehnologija i njihova efikasnija upotreba pozitivno utiču na ekonomski napredak države, smatra 68 odsto ispitanika istraživanja „Umreženo društvo“, koje su zajednički sprovele kompanija Ericsson Srbija i Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Vizija Ericssona, pod nazivom Umreženo društvo, zasniva se na povezivanju mašina, stvari, ljudi, u cilju razmene informacija, ideja, video materijala, koji će zajedno omogućiti efikasnije poslovanje i informisanje, kao i ugodniji i sigurniji svakodnevni život. Istraživanje koje je sprovedeno u Srbiji trebalo bi da pokaže koje su to prednosti Umreženog društva koje naši građani žele da vide u praksi.
Više od jedne trećine ispitanika, reklo je da internet koristi svakodnevno između dva i četiri sata, a skoro 25% njih više od šest sati dnevno. Najčešće su online kod kuće i na poslu, dok 33% anketiranih kaže da koristi mobilni internet u prevozu.
”Istraživanje, koje smo sproveli zajedno sa Elektrotehničkim fakultetom, pokazalo je na koje načine će mobilne tehnologije i servisi pomoći građanima da unaprede svoje obrazovanje, poslovanje i same živote. Ericsson je dugi niz godina aktivan na ovom polju i jedan je od lidera i pokretača razvoja novih mobilnih i telekomunikacionih tehnologija, kao i servisa i usluga od kojih koristi imaju kako samo društvo tako i pojedinci”, istakla je Milena Matić, menadžerka kompanije Ericsson za marketing, strategiju i komunikacije.
Što se tiče očekivanja ispitanika o načinima na koje će šira upotreba mobilnih tehnologija i servisa pomoći razvoju društva, 72,2 odsto je istaklo da bi se to, pre svega, pozitivno odrazilo na unapređenje rada državnih institucija i smanjenje birokratije. Takođe, veliki uticaj bi imale i na razvoj zdravstvenog i obrazovnog sistema, što smatra 60 odsto anketiranih.
„Na zajedničko zadovoljstvo, ovaj projekat smo realizovali sa Ericssonom, kompanijom koja pokreće tehnološke promene u Srbiji i oblikuje Umreženo društvo. Elektrotehnički fakultet je bio prirodan partner za ovakvo istraživanje, jer naša institucija obrazuje i profiliše mlade ljude koji će u bliskoj budućnosti razvijati naše društvo i tehnologije u njemu“, rekao je prof. dr Aleksandar Nešković, prodekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
Deo istraživanja bio je posvećen uticaju mobilnih tehnologija na razvoj zdravstvenog i obrazovnog sistema u Srbiji. Gotovo 90 odsto ispitanika je istaklo da želi mogućnost zakazivanja pregleda putem interneta ili mobilne aplikacije. Takođe, 70 odsto njih smatra da će efikasnija upotreba ovih tehnologija i servisa omogućiti bolju komunikaciju između zdravstvenih ustanova. U segmentu obrazovanja, 77 odsto anketiranih navelo je da, posredstvom mobilnih tehnologija, želi slobodan pristup edukativnim materijalima sa bilo koje lokacije sa minimalnim ili bez tarifiranja pristupa. Takođe, njih 63 odsto, kao prednost mobilnih tehnologija, istaklo je mogućnost povezivanja sa univerzitetima i školama širom sveta.
Istraživanje „Umreženo društvo“ sprovedeno je putem javno dostupne online ankete i u njemu je učestvovalo 1.839 ispitanika iz cele Srbije, starosne dobi od 18 do 65 godina, od kojih čak 57,6 odsto ima visoko obrazovanje.

UrbanStandard
UrbanStandard
Urban Standard, grupa entuzisata sa ciljem da prenesu neke od interesantnih vesti iz URBANE kulture. Sa osvrtom na muziku, it, ali i zivot oko nas.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Stefan on Dva od jednom
Zorana on USB meda!
Slobodan on Multi mališan!