Saturday, June 22, 2024
HomeBlueFujitsu predstavio svoju poslovnu viziju

Fujitsu predstavio svoju poslovnu viziju

Kompanija Fujitsu je danas na Fujitsu Forumu 2011, godišnjoj konferenciji za korisnike i partnere, predstavila svoju poslovnu viziju, ključne proizvode i usluge koji pružaju klijentima mogućnost da kreiraju fleksibilne IT infrastrukture koje će moći da odgovore na sve buduće zahteve poslovanja. Na ovaj način,  Fujitsu preduzećima trasira put za nesmetanu konvergenciju postojećih IT rešenja, baziranih na internim sistemima, u rešenja na cloud-računarstvu sutrašnjice.

Naglašavajući dubinu i širinu svoje ekspertize koja korisnicima omogućava da preoblikuju svoj IT, Fujitsu predstavlja i kompletan skup rešenja. U mnoštvu objava primetan je širok dijapazon noviteta – od novog „virtuelnog tržišta“ softverskih rešenja na cloud-platformi, do revolucionarnog proboja u poslovnoj analitici koji omogućava korišćenje enormno velike baze podataka za donošenje odluka u realnom vremenu.

Fujitsu Forum je takođe pozornica za premijere rešenja koja su razvijena za specifične potrebe malih i srednjih preduzeća – i koja im pomažu da budu ekspeditivnija u poslovanju, uz istovremeno povećanje agilnosti IT sistema i smanjenje ukupnih troškova posedovanja, i takođe smanjuju rizik od ulaganja u nove tehnologije.

Ključne objave na Fujitsu Forumu su:

  • Fujitsu Business Solutions Store, Prodavnica poslovnih rešenja“ koja pruža kompanijama svih veličina jedinstvenu virtuelnu platformu za prodaju poslovnih aplikacija i procesa zasnovanih na cloud-konceptu. Dobavljači ovih rešenja su kompanija Fujitsu i njeni partneri, a među njima je i Fujitsu rešenje za upravljanje odnosima sa kupcima (CRM Cloud Services). Fujitsu Business Solutions Store predstavlja tržište za partnere kompanije, na kome oni uslužno nude svoj softver novim klijentima. Jednostavan interfejs olakšava da se aplikacije u roku od nekoliko dana spreme za cloud-okruženje i „smeštanje“ u prodavnicu.
  • Jedno od prvih na svetu multi-node okruženja u kome funkcioniše SAP HANA platforma, sertifikovano od strane kompanije SAP AG. Ovo okruženje obezbeđuje neophodnu snagu preduzećima da u realnom vremenu analiziraju ogromne količine podataka kako bi identifikovala nove trendove, kao i da momentalno mogu da reaguju na promenu uslova na tržištu. To se postiže korišćenjem i analizom ogromne količine transakcionih poslovnih podataka u realnom vremenu, i to uz sigurnost da je integritet podataka očuvan zahvaljujući platformi visokog nivoa dostupnosti i skalabilnosti.
  • Dinamični infrastrukturni blokovi (Dynamic Infrastructures Blocks ) nude preduzećima modularan način za postepeno konsolidovanje i preoblikovanje data centara. Preduzeća stiču konkurentnu prednost korišćenjem „DI blokova“ tako što obezbeđuju da se njihove IT operacije odvijaju nesmetano i mogu da odgovore na sve promenljive poslovne potrebe, kao i da su spremne za private cloud -infrastrukturu.
  • FlexFrame Compact za SAP rešenja, koji omogućava kompanijama srednje veličine da imaju bolje poslovne performanse kao i garantovanu visoku dostupnost svojih SAP poslovnih aplikacija. Fujitsu FlexFrame Compact za SAP rešenja je nova bazična verzija potpuno virtuelizovane infrastrukture koja se već koristi u preko 250 velikih korporacija za optimizaciju okruženja za SAP rešenja – uključujući servere, virtuelne mašine, sisteme za skladištenje podataka i mreže – kao i za smanjenje ukupnih troškova posedovanja.

Tehnološki demo-primerak prvog Fujtisu Android slejt PC-ja, idealnog za primene u infrastrukturama virtuelnog desktop okruženja (VDI). To proširuje polje upotrebe korporativnih podataka van granica firme, omogućavanjem bezbednog, zaštićenog pristupa ličnoj virtuelnoj mašini na kojoj rade poslovne aplikacije, dok istovremeno svi osetljivi podaci ostaju bezbedni iza korporativnih zidova. Ovaj koncept je jedan od načina na koji Fujitsu pomaže strateški zaokret ka pristupnim uređajima za čije funkcionisanje su ključni mreža i umreženost, i korišćenje procesorske snage na bazi cloud-koncepta. Ovaj slejt-PC dodaje i novu dimenziju zaštiti korporativnih podataka time što može da radi i pod vodom.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Stefan on Dva od jednom
Zorana on USB meda!
Slobodan on Multi mališan!