Monday, July 15, 2024
HomeBlueTesla GPU superkompjuter simulira strukturu H1N1 virusa

Tesla GPU superkompjuter simulira strukturu H1N1 virusa

NVIDIA je objavila da su kineski naučnici ostvarili znatan prodor u trci za borbu protiv influence koristeći NVIDIA Tesla GPU-ove kako bi se stvorila prva kompjuterska simulacija čitavog H1N1 influenca virusa na atomskom nivou na svetu.

Naučnici sa Instututa za procesni inženjering Kineske Akademije Nauka (CAS-IPE) koriste molekularno-dinamičke simulacije kao sto je “računarski mikroskop“ da zagvire u atomsku strukturu H1N1 virusa. Koristeći Mole-8.5 GPU-ubrzani superkompjuter, koji sadrži više od 2200 NVIDIA Tesla GPU-ova, naučnici su bili u stanju da simuliraju čitav H1N1 influenca virus, što im je omogućilo da verifikuju aktuelna teoretska i eksperimentalna shvatanja virusa.

„Mole-8.5 GPU superkompjuter nam omogućava da izvodimo naučna istraživanja koja ranije prosto nisu bila moguća,“ rekao je dr Ying Ren, asistent profesora na CAS-IPE.“Ovo istraživanje je važan korak u razvoju efektivnijih načina kontrolisanja epidemija and stvaranju anti-virusnih lekova.“

Proučavanje bakterija i virusa kroz laboratorijske eksperimente je teško zato što su reakcije često i suviše brze i delikatne da bi se uhvatile. I predhodne kompjuterske simulacije ovih sistema su bile izvan dometa superkompjutera, usled kompleksnosti simulacije biliona  partikula u pravim ekološkim uslovima.

Naučnici CAS-IPE načinili su simulacijski prodor razvojem molekularno dinamične simulacijske aplikacije koja koristi prednosti GPU ubrzanja. Pokrenuto je na Mole-8.5 GPU superkompjuteru, koji sadrži 288 serverskih čvorova. Sistem je simulirao 770 pikosekundi na dan sa integracijskim vremenskim korakom od 1 femtosekunde na 200 miliona atoma ili radikala.

Medju drugim primerima širokog opsega naučnih istraživanja koja su u toku u Kini koja koriste kopjuterske sisteme visokih performanci  u koje su inkorporisani GPU-ovi su:

  • Simulacija turbulentnog toka – Simulacija turbulentnih tokova je ključna u izučavanju svega od formiranja uragana do procesa mešanja u hemijskoj industriji. Ovo delo su dostigli naučnici sa Univerziteta u Pekingu koristeći Tianhe-1A GPU superkompjuter u Tiahjin Centru za superkompjuting.
  • Modeliranje vremenskih prilika – Naučnici na Nacionalnom institutu za odbrambenu tehnologiju simulirali su fizički model na dugim talasima radijacije, po imenu RRTM_LW,od WRF modela vremenskih prognozi na Tiahne 1A sistemu. GPU-ubrzani model dostigao je dvostruki uspeh, koji je omogućio meteorolozima da modeliraju vremenske prilike na finijem nivou detalja ili rezolucije.
  • Simulacije fuzijske energije – Fizičari sa Kalifornijskog Univerziteta u Irvinu, koji rade u okviru međunarodne  kolaboracije ITER projekta za istraživanje fuzijske energije, koriste Tiahne-1A GPU superkompjuter da ubrzaju žirokinetski torodijalni kod softver za simulaciju fuzijske energije.

Za više informacija o Instututu za procesni inženjering Kineske Akademije Nauka (CAS-IPE), molimo posetite: http://english.ipe.cas.cn/. Za više informacija o NVIDIA Tesla GPU-ovima za računarstvo visokih perfomansi, molimo idite ovde.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Stefan on Dva od jednom
Zorana on USB meda!
Slobodan on Multi mališan!