Monday, February 26, 2024
HomeBlueOdložen prenos broja u fiksnoj telefoniji

Odložen prenos broja u fiksnoj telefoniji

Početak decembra trebalo je da predstavlja novi korak u demonopolizaciji tržišta fiksne telefonije u Srbiji. Prema ranijim najavama Republičke agencije za elektronske komunikacije (Ratel), prenos broja trebalo je da bude omogućen svim građanima od 1.12.2012. godine. Ipak, usledilo je odlaganje, čime je probijen još jedan rok koji je sam Ratel postavio sopstvenim Pravilnikom. Razlog je dopis koji je Telekom Srbija dostavila Ratelu u kojem kažu „da nisu u mogućnosti da odrede tačan datum kada će biti spremni za uvođenje prenosivosti broja u fiksnoj telefoniji“.
Monopol Telekoma Srbije na tržištu fiksne telefonije zakonski je prestao u junu 2005, ali prava demonopolizacija nije viđena ni sedam godina kasnije. Odlaganje prenosa broja još jedan je pokazatelj da tržište nije slobodno, odnosno da korisnici nisu u mogućnosti da koriste sve usluge onako kako je predviđeno prema Pravilniku samog Ratela.
Ratel je još 24. juna prošle godine doneo Pravilnik o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji, čiju je primenu odredio za 1.12.2012. i u kojem se tačno navodi koja su prava i obaveze operatora, ali i Ratela, kao regulatornog tela.
U Pravilniku jasno je istaknuto da „je operator dužan da omogući svom pretplatniku da na njegov zahtev prilikom promene operatora zadrži dodeljni broj iz plana numeracije na određenoj lokaciji“. Tim istim Pravilnikom je utvrđeno da je Ratel taj koji upravlja informacionim sistemom za prenos broja, održava bazu podataka prenetih brojeva i propisuje uslove i način prenosa broja. Takođe, u Članu 79 Pravilnika stoji da bi „operatori trebalo da se uzdrže od postupanja usmerenog na otežavanje ili sprečavanje prenosa broja“.
Od donošenja Pravilnika do danas prošlo je skoro godinu i po dana. U tom periodu Telekom Srbija je trebalo da se pripremi za prenos broja ali, prema njihovom dopisu, nisu uspeli u tome zbog navodno složenih administrativno-tehničkih pitanja. Prema Zakonu o elektronskim komunikacijama, predviđene su kazne za pravno lice, koje ne postupi u skladu sa odredbama u vezi sa prenosivošću broja, u visini od 500.000 do dva miliona dinara.
„Reakcija Ratela na nemogućnost Telekom Srbije da ispuni zakonsku obavezu je odlaganje prenosa broja u fiksnoj telefoniji. U toj situaciji gube samo korisnici kojima nije omogućeno da koriste usluge koje plaćaju onako kako ih koriste pretplatnici u svim drugim zemljama“, rekla je Dragica Pilipović Čefi, generalna direktorka SBB-a.
 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Stefan on Dva od jednom
Zorana on USB meda!
Slobodan on Multi mališan!