Thursday, July 18, 2024
HomeRedLjubav & SeksPredriga – put do dobrog sexa

Predriga – put do dobrog sexa

Koliko je velika uloga predigre u dobrom seksu? Prvi i jedini odgovor glasi – onoliko koliko želite. Da bi­smo zaista uživali u seksu, čiji je predigra ne­os­porno vrlo važan deo, moramo raskrstiti sa porukama koje nam šalje medijska industrija kroz svoje najrazličitije oblike, od reklamnih spotova do teške pornografije. Seksolozi se u svojoj praksi često sreću sa muškarcima i ženama, mada su muškarci tome skloniji, koji robuju predstavi o savršenom seksu, jednom nestvarnom modelu zasnovanom na porukama koje šalje savremena kultura.

Naime, muškarci su prepuni fantastičnih uverenja o penisu “ve­likom i jakom kao telefonski stub” kao preduslovu da bi uopšte zadovoljili ženu, o trajanju koje mora da se meri satima, o muškoj sigurnosti koja isključuje bilo kakve dileme, o tome da on mora da je natera da “vrišti od zadovolj­stva”. Ta vrsta mitova, prema tvrdnjama tre­nut­no najčitanijih zapadnih seksologa, stvara mnogo napetosti i loših osećanja o nama sami­ma i o našim partnerkama. Realnost je ipak nešto sasvim drugo.

Zbog toga ne postoji od­go­vor na dilemu iz naslova, vrlo provokativno postavljenu kako bi nas analiziranje njene “na­merno pogrešne” postavke uvelo u zdraviji od­nos prema seksu, što, na koncu, znači i doseza­nje kompletnijeg i punijeg zadovoljstva. A to je krajnja svrha seksa, zar ne? Ne postoje idealni parametri dužine, trajanja, količine, svih mer­nih jedinica kojima je opsednut domen seksu­al­no­sti. Njih određuju partneri, sledeći sopstveni govor tela. Da bi u tome imali uspeha, od­nosno da bi taj govor zaista i čuli, neophodno je da se hitro i definitivno odreknu predubeđenja koja vode u seksualnu anksioznost. Jer, preuzeti standardi sigurno ne rezultiraju satisfakcijom kao kada partneri zaista dobiju ono što žele.

Predigra – put do njenih strasti

Muškarci se vrlo interesuju za predigru, jer su svesni činjenice da je ona ženama veoma bitna. Naravno, to ne znači da je “dobar seks” nemoguć bez predigre i da žena ne može da uživa samo u snošaju. Ali, podjednako je tačno i to da seks nije jednako snošaj, odnosno penetracija, kako većina muškaraca misli. Istina je, među­tim da je većini žena potrebna direkt­na stimulacija klitorisa i da ne mogu da dožive vrhunac isključivo kroz snošaj. Ali, da ne žurimo pre­te­rano.

Jer, ženski stil u ljubavi se razlikuje od muškog. Pre svega, ženama je razgovor veoma bitan. One veliki značaj pridaju rečima, jer je za njih to jasan znak da je muškarac potpuno prisutan. Za muškarce je vizuelnost mnogo važnija, dovoljan im je jedan pogled na lepu i zgodnu ženu da bi osetili uzbuđenje. “Žene mnogo više uzbuđuju reči i dodiri nego ono što vide”, tvrde seksolozi. Dodir uopšte, a posebno dodir kao komponenta predigre, od presudne je važnosti za lepši pol.

Žene vole svaku vrstu dodirivanja, jer je to način da se izrazi mnogo stvari – briga, podrška, ljubav, požuda. Vrlo često ova vrsta kontakta za njih ne mora biti put do seksa (“Ponekad volim samo da se pri­pi­jem uz njega i da ostanem tu!”), ali je u isti mah i jedan od najboljih načina da se krene u intimni odnos. Jer, mimo svih stereotipa, istina je da žene, obično, vole postupno približavanje seksu. Muškarci su, većinom, u startu usredsređeni na genitalije. “Eksplicitna seksualna ak­tivnost”, odnosno snošaj, za njih je u drugom planu. Jedna simpatična opaska kaže da žene u seksu više intersuje predigra i ono što dolazi posle, dok muškarce zanima ono što se dešava između ta dva događaja.

“Ruka spora, a dodir nežan


Da, to je deo njihovih fantazija, jer žene ne žele da se “strmoglave u seks”, već da u njega uđu korak po korak. Naravno, izuzeci uvek postoje, ali važno je da muškarci, kojima je stalo do njenog orgazma, znaju da se žensko interesovanje i požuda razvijaju postepeno. Upravo se na terenu predigre dešavaju prvi intimni ne­spo­razumi koji mogu da promene tok i kvalitet seksualnog odnosa. Žene sporije i teže dolaze do orgazma. Njihov orgazam je složenija stvar u odnosu na muški. Ali jedno je neospor­no tač­no. U tome će mnogo više uspeha imati muškarac koji pokazuje osećanja tokom seksa.

Njeno telo

Za kvalitet predigre takođe je vrlo bitno ići od manje osetljivih tačaka ka osetljivijim. Dakle, ne treba odmah krenuti na njena vruća mesta, čiji raspored obično vrlo dobro znaju partneri koji su duže vreme u vezi. Savet za muškarce je da počnu negde drugde, kako bi se korak po ko­rak približavali njenim erogenim zonama. Čak i na vrućim tačkama ne treba odmah preći na najvreliju.


“take it slow” Još jednom, važno je održavati spori ritam predigre. Osim u izuzetnim situacijama, jer vaše ubrzanje nju može da ohladi.
Komplimenti. Neverovatno važan element pre­digre, koji kod žena budi poverenje i pojačava samopouzdanje. Njoj je važno da zna koliko vam se dopadaju njene grudi, usne ili guza i koliko vam je stalo da ih gledate, držite, pokrivate rukom.

Koristite ruke, jer je, baš kao i kod oralne stimualcije penisa, njihova uloga vrlo bitna.
Na kraju tu je i famozna tačka G. Kraljica svih tačaka za koju vlada veliko interesovanje. Ona je najčešće predmet o kome muškarci žele više da znaju. Reč je o zoni na gornjoj unut­raš­njoj površini vagine, prema stomaku, nekoliko santimetara unutra.

To mesto je najbolje istra­ži­vati prstima ili jezikom. Možda je najbolje da na momenat samo naslo­nite prst i da blago pritiskate kako bi partnerka mogla da se usredsredi na tu zonu. Naročito, ako nemate iskustva sa ovom vrstom stimulacije. Zatim počnite da ga pokrećete napred-nazad ili kružno, a koliko dugo ćete to činiti zavisi od partnerke.

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Stefan on Dva od jednom
Zorana on USB meda!
Slobodan on Multi mališan!