Puž po imenu “clusterwink” živi u svojoj “specijalnoj” kućici koja propušta svetlost određene talasne dužine (boje), koji istoimeni puž pušta kako bi zaplašio potencijalne neprijatelje.
Naučnici smatraju da će uskoro ovladati tehnikama upotrebe tog specijalnog materijala kućice puža koji će im omogućiti da u svakom trenutku mogu podesiti naočare koju će boju propuštati i u kojem intenzitetu.