Wednesday, July 17, 2024
HomeBlueBiznisNajisplativiji sistem obnovljive energije, solarni paneli za smanjenje troška električne energije

Najisplativiji sistem obnovljive energije, solarni paneli za smanjenje troška električne energije

Crpeti energiju solarnim putem jedan od najaktuelnijih i vodećih načina za prikupljanje i potrošnju nepresušnih izvora. Dugim spregom analiza i istraživanja rezultiralo je činjenicu da je najefikasnije prikpljanje energije preko solarnih panela

Pre svega zato što je solarna energija obnovljivi izvor energije i stoga je očigledno da je ono prvi izbor velikih kuća, kompanija, fabrika, a tako i privrednika i poljoprivrednika kao i individualaca koji inastalaciju zahtevaju u svojim kućama i/ili vikendicama i voćnjacima, ali i poljima.

U modernom svetu sve je veća uloga i značaj korišćenja obnovljive energije, a dokaz tome je njena česta upotreba u novim tehnologijama, a poznato je da sve više timova stručnjaka i naučnika učestvuje u njihovoj izradi.

Bilo da želite da smanjite regularnu potrošnju električne energije kod svoje kuće ili želite da umanjite crpljenje sturuje u vodo snabdevanju bašte ili polja rešenje možete pronaći u instalaciji solarnih panela.

Korišćenje prirodnih resursa odveka je bio najvažniji princip održavanja životnog veka u antička vremena. Danas, modernizacijom čovek ne beži od prirode već nove tehnologije udružuje s prirodom kako bi stvorio najpraktičnije izume za što efikasniji život i proizvodnju.

Razlog zašto sve više poljoprivrednika koristi solarni sistem navodnjavanja leži u njihovoj ispativosti i uštedi koju donosi na duge staze

Koliko možemo koristiti prirodne resurse, to je neiscrpna tema, a koliko možemo koristit sunce u našem poljoprivrednom poslovanju – tu nastupa “solarno navodnjavanje”.

Šta je solarno navodnjavanje?

Solarno navodnjavanje će obezbediti vašim biljkama dovoljno vode tokom letnjih dana, a primena sunčeve energije postaje sve glavni izvor poljoprivrednog procesa.

Pixabay

Navodnjavanje uz pomoć sunčeve energije, koristi se u različitim vidovima biljne proizvodnje na mestima gde nije prisutna električna mreža i gde ne postoji adekvatan način napajanja samog sistema.

Sistemi solarnih crpnih stanica mogu da se koriste u izolovanim atarima i smanjuju potrebu za dizel pumpama i gorivom koje ih pokreće, kao i kompletnim održavanjem koje sa sobom nosi takav jedan sistem.

Međutim, takav scenario nije jedini izbor korišćenja ovog metoda, već ga koriste i oni koji znatno žele da smanje utrošak električne energije u cilju veće isplativosti i ekološke predanosti u svojoj proizvodnji.

Solarno navodnjavanje se koristi za snabdevanje vodom uz niže troškove održavanja i više isplativosti kako odmiče vreme. Kao deo sistema za solarno navodnjavanje se koriste pumpe za vodu nemačkog brenda Lorentz koje su dizajnirane, kako bi se napajale sa strujom koja dolazi sa solarnih panela.

Pokretanje i rad solarne pumpe obezbeđuju solarni paneli, koji sunčevu svetlost pretvaraju u električnu energiju.

Solarne pumpe pogodne su za primenu gde nije dovedena električna mreža, a postoje izvorišta vode u okruženju: bunari, podzemne vode, potok, kanal, reka ili jezero.

Kao što su poljoprivrednici pronašli pravi način u navodnjavanju svojih polja i uštedi električnog i pogonskog goriva, tako rešenje postoji i za druge koji istim putem žele da crpe energiju u cilju grejanja.

Benefiti i uštede poljoprivrednika i zemljoposednika korišćenjem solarnog sistema navodnjavanja

 

Benefiti i ušteda kod primene solarnih pumpi

Prednosti solarnih pumpi za navodnjavanje u odnosu na konvencionalne električne pumpe su brojne;

  1. Solarne pumpe za vodu ne zahtevaju nikakvo gorivo ili struj
  2. Dovoljna je jedna instalacija, a nakon toga pumpe ne zahtevaju ponovljene troškove električne energije ili goriva
  3. Solarne pumpe nemaju probelma sa uticajem struje (nizak napon ili jednofazni problemi)
  4. Mogu se instalirati u udaljenim područjima gde električna energija nije dostupna ili je nemoguće dopremiti gorivo za pogon
  5. Niski troškovi održavanja (solarne pumpe za navodnjavanje imaju manje pokretnih delova u poređenju sa pumpom na dizel pogon i time imaju manje šanse za habanje i kvarove)
  6. Ne zahtevaju nikakva otrebna maziva za rad
  7. Ne postoji mogućnost za kontaminaciju vode i zemljišta zbog maziva ili ulja koje se NE koristi kod solarnih pumpi
  8. Ekološki prihvatljivo
  9. Jednostavne su za rad
Solarno grejanje sve više postaje glavni izbor velikih proizvođača, privrednika, farmi i hala

 

Pixabay

Solarni paneli imaju dugačak životni vek

Solarna energija je obnovljivi izvor energije i baš zato je glavni izbor svakog sistema. Eksploatisanjem sunca jednako koristimo prirodne izvore i ni na jedan način ne štetimo u ekološkom smislu.

Solarni paneli imaju garantovane performanse rada. Nakon isteka 25+ godina, solarni paneli i dalje zadržavaju preko 80% svojih početnih performansi.

Pixabay

Solarna energija je čovekov pravi izbor za zdravu sadašnjost i budućnost! Uključite se i vi u čiste tokove nove energetske revolucije. Neka vaša firma ili domaćinstvo bude primer ekološki svesno razvijenog sistema i uštedita u porekomernoj potrošnji električne energije.

Ukoliko su Vam potrebne informacije, imate još pitanja ili tražite savet u izgradnji i instalaciji solarnih elektrana, solarnog navodnjavanja i mobilnog navodnjavanja posetite sajt TOPSOLAR.rs kompanije ovde.

Solarni paneli ekološki, savremen i isplativ detalj na krovovima kuća

Sve više vidimo krovove kuća i zgrada koji su ujednačeno i precizno ukrašeni solarnim panelima. Takva učestala rešenja su dizajnirana zarad i u cilju korišćenja sunčeve energije i istovremene uštede u potrošnji električne energije.

Solarni paneli za proizvodnju struje za vikendice, brodove i ostale lokacije gde mreža ne postoji ili u želji smanjenja prekomerne potrošnje električne energije.

Veliki broj kompanija domaćih i stranih u našoj zemlji prelazi na ovaj ekološki vid sabdevanja energijom u kojoj dokazano leži isplativost.

 

 

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Stefan on Dva od jednom
Zorana on USB meda!
Slobodan on Multi mališan!