Saturday, June 15, 2024
HomeBlueTelematics Conference SEEurope - na zelenim krilima

Telematics Conference SEEurope – na zelenim krilima

Stručnjaci i kompanije koje rade u oblasti telematskih usluga i rešenja u Jugoistočnoj Evropi, prethodnog četvrtka, 29. septembra, sastali su se u Beogradu na prvoj regionalnoj konferenciji Telematics Conference SEEurope, čiji je cilj povezivanje kompanija i drugih organizacija iz Jugoistočne Evrope koje se bave telematikom, logistikom i transportom. Na ovom događaju su predstavljeni ključni trendovi u brzo rastućoj industriji čija bi budućnost trebalo da bude ružičasta. Prvenstveno je istaknuta tzv. zelena telematika, odnosno sistemi za praćenje i upravljanje vozilima kojima se štedi gorivo i smanjuju emisije gasova staklene bašte, čime se doprinosi očuvanju životne sredine. »Zelena vožnja« biće postepeno određena i zakonskim propisima i standardima. Evropske i nacionalne direktive već danas ističu prelazak na društvo sa niskim nivoom emisije ugljenika, pri čemu će telematski sistemi biti neophodni, jedan je od glavnih zaključaka konferencije.

Komercijalna vozila, naime, doprinose velikim delom globalnim emisijama CO2 (prema nekim procenama udeo transporta predstavlja 17 odsto – uključujući brodove i avione), tako da je izuzetno važno na koji se način njima upravlja. Ubrzavanje, naglo kočenje, puštanje vozila u slobodnom hodu i (pre)brza vožnja glavni su faktori koji povećavaju potrošnju goriva, istakao je na konferenciji Džap Grut (Jaap Groot), direktor prodaje za Evropu u međunarodnoj kompaniji „MiX Telematics“. „Sistemima za praćenje vozila može bolje da se kontroliše način vožnje i da se na taj način približi ekološkoj vožnji kojom se minimiziraju potrošnja goriva i emisije CO2. Ovo je takođe važno i sa finansijske tačke gledišta, prvenstveno za vlasnike i menadžere voznih flota, koji promenom navika vozača koje kontrolišu tehnologije mogu puno uštedeti“, kao značajnu prednost telemtaskih sistema izložio je Grut.

11 miliona komercijalnih vozila u JI Evropi

Na konferenciji je o lokalnim specifikama koje proizlaze iz političke i ekonomske situacije, kao i geografskog položaja Jugoistočne Evrope govorio Petar Maksimović, direktor srpske kompanije „Info Team“ koja proizvodi mape za navigacione uređaje, pre svega za područje Srbije i Crne Gore. Sa gledišta proizvođača uređaja za praćenje plovila, ovim se specifikama takođe posvetio Boris Belamarić iz hrvatske kompanije „Telefon“.

Predstavljena je takođe prva transparentna istraga komercijalnih vozila i sistema za praćenje u regionu, koja se proteže od Slovenije do Grčke (uključujući Tursku). Prema proceni Edvarda Kraševca, koji je u „Ergo institutu“ sarađivao u nastajanju istrage, u ovoj je oblasti gotovo 11 miliona komercijalnih vozila, a samo njih oko 200 hiljada je opremljeno sistemima za praćenje. Prema prognozama, broj opremljenih vozila u narednim godinama porašće za 9-10 procenata godišnje, što je inače neznatno manje nego u zemljama EU, gde se očekuje godišnji rast od 20 procenata.

Budućnost telematskih rešenja – upravljanje voznim parkovima

Budućnost telematskih rešenja se prvenstveno nalazi u upravljanju voznim parkovima. Prema rečima Tjay Tjiooka, osnivača i direktora holandske kompanije „Squarell Technology“, od početnih smo sistema za praćenje, koji su primarno dizajnirani za kontrolu vozila i vozača, i daljih pokušaja da se poveća efikasnost voznih parkova, već duboko zagazili u tzv. menadžment voznim flotama 3.0, pri kojem se uglavnom ističe održivi razvoj. Ovo se može postići, na primer optimizacijom puta, punim korišćenjem vozila i goriva, kao i (ponovnim) obrazovanjem vozača, a sa ciljem da oni na razumniji način počnu koristiti telematske sisteme.

Značaj ljudskog faktora u upravljanju telematskim sistemima

Formalni deo konferencije završio se okruglim stolom tokom koga su se gosti složili da su tehnologije za praćenje vozila koje su predstavljene na konferenciji veoma sofisticirane, dok su važan faktor, kome se do sada nije pridavalo mnogo važnosti, ljudski aspekti korišćenja telematskih sistema. Naime, u svakom vozilu i dalje sedi čovek koji savete elektronskih uređaja uvažava i primenjuje u praksi. Zakonski propisi su oni koji čoveka mogu usmeriti u odgovornije postupanje.

»Veoma smo zadovoljni rezultatima ove regionalne konferencije i smatramo da smo položili dobru osnovu za vodeći regionalni događaj u oblasti telematike u Jugoistočnoj Evropi«, mišljenje je direktorke konferencije Alenke Bezjak iz „Ergo instituta“. Naredna konferencija će se održati 27. septembra 2012. godine u Sloveniji.

Više o konferenciji na: http://www.telematics-conference.com/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Stefan on Dva od jednom
Zorana on USB meda!
Slobodan on Multi mališan!